Feladatok‎ > ‎Mikor volt?‎ > ‎

PublicTopicDatabase, Topic, Question, HistoricalDate

PublicTopicDatabase, Topic, Question, HistoricalDate

Kiolvasás

    Topic[] topics = PublicTopicDatabase.getTopics();
    // topics[0] : A felsorolás szerinti első Topic
    // topics[0].getName() : A témakör neve
    // topics[0].getDescription() : A témakör leírása
    // topics[0].getId() : Egy ID (long)
    Question[] questions = topics[0].getQuestions();
    // questions[0] : Az első Topic első kérdése
    // questions[0].getName()
    // questions[0].getAnswer() : A válasz (HistoricalDate típusú)
    HistoricalDate answer = questions[0].getHistoricalDate();
    // answer.getMode() : 4 féle lehet:
    //   HistoricalDate.MODE_YEAR_MONTH_DAY
    //   HistoricalDate.MODE_YEAR_MONTH
    //   HistoricalDate.MODE_YEAR
    //   HistoricalDate.MODE_CENTURY
    // answer.getYear() : évszám (int)
    // answer.getMonth() : hónap (byte, 1-12)
    // answer.getDay() : nap (byte 1-31)
    // answer.getCentury() : évszázad (int)

Létrehozás

    HistoricalDate answer = new HistoricalDate(1222,true);
    // new HistoricalDate(year, true)
    // new HistoricalDate(century, false)
    // new HistoricalDate(year, month)
    // new HistoricalDate(year, month, day)
    Question question = new Question((long) 372832346, "Aranybulla", answer);
    // new Question(id, name, answer)
    Topic topic = new Topic((long) 432425, "Magyar középkor", "Érett középkor");
    // new Topic(id, name, description)
    topic.addQuestion(question);
    // ...
    PublicTopicDatabase.addTopic(topic);
Comments