Feladatok‎ > ‎

Evolúció

Egy képzeletbeli távoli bolygón éppen szemtanúi lehetünk az élet kialakulásának. A tengerek mélyén parányi teremtmények úszkálnak az életbenmaradásukért küzdve. Folyamatosan táplálkozniuk kell, hogy nőjenek, mivel ha összetalálkoznak egy náluk nagyobb teremtménnyel, az gondolkodás nélkül felfalja őket. Ezek a teremtmények így kétféle táplálékon élnek: egyrészt a kis, veszélytelen vízben úszkáló ételdarabkákon, másrészt a náluk kisebb testű teremtményeken.

Készíts Java programot, amivel modellezed a távoli bolygó teremtményeinek életét.

Minden Teremtménynek (Creature) van:

 • x, y pozíciója (pos)
 • sebessége (speed), mely az állandó sebességének a nagysága
 • iránya (direction), mely fokban/radiánban a teremtmény haladási iránya
 • mérete (size)
Minden Teremtmény képes:
 • Megszületni egy Világban
 • Meghalni (die)
 • Megenni egy másik Teremtményt (eat). A másik Teremtmény méretétől függ, hogy mennyit hízik ez a Teremtmény.
 • Megenni egy vízben úszkáló Ételdarabkát (Food, eat). Az Ételdarabka méretétől függ, hogy mennyit hízik a Teremtmény.
 • Lépni egyet a sebességének és az irányának megfelelően. Ha kilép a pályáról, a másik oldalt lyukad ki. (step)
 • Megváltoztatni a méretét (setSize), amivel a sebessége is megváltozik (nagyobb méret - kisebb sebesség)
Minden Ételdarabkának (Food) van:
 • x, y pozíciója (pos)
 • mérete (size)
Minden Ételdarabka képes:
 • Létrejönni
 • Elpusztulni
A világban (World) vannak:
 • teremtmények (creatures), 
 • ételdarabkák (foods)
A világ képes:
 • Új teremtményt megteremteni (spawnCreature) random helyre, random méretben és sebességgel.
 • Léptetni minden teremtményt (step)
ċ
1. alkalom.zip
(16k)
Bence Hornák,
2017. dec. 18. 1:26
ċ
2. alkalom.zip
(17k)
Bence Hornák,
2017. dec. 18. 7:33
ċ
3. alkalom.zip
(17k)
Bence Hornák,
2018. jan. 8. 7:54
ċ
4. alkalom.zip
(17k)
Bence Hornák,
2018. jan. 15. 7:46
ċ
5. alkalom.zip
(18k)
Bence Hornák,
2018. jan. 22. 8:00